Thống kê
Thứ bảy,17/04/2021-13:11:28
Số lượng truy cập:33875459
Truy cập ngày:1764
Đang Online :2
Thành viên online :0
 
   Bộ lưu điện UPS Santak
Xem Chọn sản phẩm để so sánh
Bộ lưu điện Santak 10KVA (C10K) Online
Giá cũ: 89.610.000  VNĐ
Giá : 87.550.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS SANTAK TRUE ONLINE 10KVA (C10K E)
Giá : 80.051.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện Santak 6KVA (C6K) Online
Giá cũ: 58.916.000  VNĐ
Giá : 54.837.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 6KVA (C6KE) online
Giá cũ: 52.736.000  VNĐ
Giá : 48.780.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện SANTAK UPS ON-LINE 3KVA (C3K)
Giá cũ: 26.738.000  VNĐ
Giá : 25.461.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE 3KVA (C3K E)
Giá cũ: 26.759.000  VNĐ
Giá : 24.431.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS SANTAK TRUE ONLINE C2K/1.4KW
Giá cũ: 18.128.000  VNĐ
Giá : 17.716.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE 2KVA (C2K E)
Giá cũ: 18.292.000  VNĐ
Giá : 16.583.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện SANTAK UPS ON-LINE 1KVA (C1K)
Giá cũ: 8.219.000  VNĐ
Giá : 7.951.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 2000-EH-1080W
Giá cũ: 5.768.000  VNĐ
Giá : 5.541.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện cửa cuốn Santak 2000VA
Giá cũ: 5.871.000  VNĐ
Giá : 5.541.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện 1450VA (dùng cho Camera)
Giá : 4.511.000  VNĐ
BH: 12 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 1000E- 600W
Giá cũ: 4.326.000  VNĐ
Giá : 4.099.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện 850VA (dùng cho Camera)
Giá : 3.893.000  VNĐ
BH: 12 tháng
Bộ lưu điện UPS SANTAK 1000VA (TG-1000)
Giá : 2.492.000  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 500VA
Giá : 988.800  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 600E- 360W
Giá : 0  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 800VA
Giá : 0  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện UPS Santak 1400 E-840W (1400EH)
Giá : 0  VNĐ
BH: 36 tháng
Bộ lưu điện Santak UPS BLAZER 2000 - 2000VA / 1080W
Giá : 0  VNĐ
BH: 36 tháng
_PAGE 1  2

 
Hỗ trợ trực tuyến

 Hỗ trợ khách hàng
KD: 043 9949 535

 Hỗ trợ khách hàng
KD: 0915 092 333

 Hỗ trợ khách hàng
KD: 09 6669 5558

 Hỗ trợ khách hàng
KD: 091357 1935

 Hỗ trợ khách hàng
KD:043 99 35235

 Hỗ trợ khách hàng
KD: 0983 080 222

 Hỗ trợ khách hàng
KD:043998 6239

 Hỗ trợ khách hàng
KD:043994 7608

 Hỗ trợ khách hàng
KD:0983 021 222

Hướng dẫn đường
Sản phẩm bán chạy